Ogłoszenia

tek na 1

2KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

Drodzy Rodzice😊

Diagnozujemy kto obecnie jest w sytuacji, która wymaga, aby dziecko korzystało z opieki przedszkola. Praca dydaktyczna zdalna nadal będzie kontynuowana. Przed podjęciem decyzji KONIECZNE jest zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA oraz INSTRUKCJĄ OBOWIĄZUJĄCA RODZICÓW ( która znajduje się poniżej oraz w zakładce dokumenty  na stronie „Borowiaczka”), z którą należy się szczegółowo zapoznać i podpisać. Do czwartku, 21 maja, można zgłaszać taką konieczność bezpośrednio do mnie. Pozdrawiam serdecznie naszych kochanych Przedszkolaków 😊i Was drodzy Rodzice.

Ilona Kiełpińska
531 490 082

 do pobrania: 

 


 


KOMUNIKAT

w sprawie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w  Śliwicach

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszone zostaje prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach,
w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach będą prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

 

 


 

 

UWAGA RODZICE 🙂 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” na rok szkolny 2020/2021. ( lista do pobrania)

do pobrania: Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 


 

 

UWAGA 🙂 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Śliwice  z dnia 15 stycznia 2020r.

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola

 Samorządowego „Borowiaczek”, na rok szklony 2020/2021

zostaje podana do publicznej wiadomości. (załącznik)

                            załącznik : Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

Uwaga rodzice kandydatów zakwalifikowanych!

Konieczne jest potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci oświadczenia,  które prosimy pobrać ze strony przedszkola i wypełnić. Następnie w formie skanu lub zdjęcia przesłać

na adres mailowy: borowiaczek2@o2.pl

Termin składania oświadczenia:

od 23 kwietnia 2020 r.  do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.

Formularze oświadczenia są dostępne poniżej.

do pobrania: Oświadczenie woli 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie udostępnione na stronie przedszkola
dnia 4 maja 2020 r. o godz. 9:00.

 

 

 

 


KOCHANI RODZICE

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY……

 

 

 

 

 


Drodzy Rodzice!

Postarajmy się wspólnie z dziećmi stawić czoła zaistniałej niecodziennej sytuacji. Będziemy wspólnie poruszać się w nowej rzeczywistości. Od dziś tj. od 25 marca 2020 roku rozpoczynamy zdalne realizowanie zadań przedszkola, realizując plan na rok szkolny 2019/20. Dzieci będą otrzymywać materiały od nauczycielek do realizacji w formie wskazanej przez nauczyciela i uzgodnionej z Państwem wcześniej. Na stronie ogłoszeń będziemy aktualizowali informacje oraz udostępniali ciekawe propozycje zabaw i zajęć z dziećmi (zakładka grupy).Wszystkie nasze działania mają przede wszystkim wypełnić czas naszym wychowankom, aby potrafili wykorzystać go efektywnie i radośnie. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować pomocy to proszę kontaktować się z wychowawcami swoich dzieci, nauczycielami, logopedą lub dyrektorem, czyli ze mną. Życzę dobrej i owocnej współpracy, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Życzymy sobie by zaistniały trudny czas zmienił nas na lepsze. Bądźmy dla siebie wyrozumiali i życzliwi.

Ilona Kiełpińska


Drodzy  Rodzice!

W wyjątkowym czasie, w którym nie możemy być razem z naszymi przedszkolakami w Borowiaczku, będziemy się łączyć online.

Bardzo prosimy Was, Drodzy Rodzice, o współpracę, aby zapewnić dzieciom ciągłość edukacji i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Prosimy o regularne zaglądanie na stronę Borowiaczka, szczególnie na:

*Zakładkę danej grupy wiekowej, tam w każdy poniedziałek i czwartek znajdziecie Państwo kolejne zadania dla dzieci (również najmłodsi).

 

* Pod zakładkami wszystkich grup, znajdują się dwie nowe zakładki:

– LOGOPEDY (propozycje zabaw i zadań usprawniających mowę dzieci)

– ZABAWY ONLINE (bank pomysłów zabaw, gier i innych aktywności dzieci)

ZACHĘCAMY, ZAPRASZAMY  🙂 


 

                  Naszym wspólnym obowiązkiem w tym nadzwyczajnym czasie jest dołożenie wszelkich starań, by pozostające w domach dzieci i ich rodzice otrzymywali darmowe materiały do nauki w domu. Dlatego też przesyłamy przygotowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego – organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” – film z 10 poradami psychologa dotyczącymi wychowania dzieci.  Wskazówek udziela psycholog mgr Beata Liwowska.  

Link do filmiku: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U  

                       Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów:  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 


 

 

 

Uwaga! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!

Wniosek wraz z deklaracją oraz stosowne oświadczenia można pobrać z naszej  strony Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”

 ( w zakładce: dokumenty oraz poniżej na tej stronie w poprzedniej informacji o rekrutacji )
Skan wypełnionego druku prosimy przesłać elektronicznie na adres:
borowiaczek2@o2.pl
Każde zgłoszenie elektroniczne będzie potwierdzane.


W razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod nr tel. 531 490 082


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
27 marca 2020 r. godz. 15.00

 

 

 


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 

 


 

received_241497777018771

 

 

 

 

 

 


 

 UWAGA 🙂 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK

SZKOLNY 2020/2021

  

TERMIN    – 2 marca do 27 marca 2020r.

MIEJSCE SKŁADANIA  – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”   ul. Pocztowa 2 ,  Śliwice

UWAGA – WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW !

 Druki do pobrania na stronie internetowej poniżej lub w przedszkolu

w Śliwicach

    DO POBRANIA:

 


 

PRZEKAŻ  1% PODATKU DLA  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO „BOROWIACZEK”

za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego: Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

/KRS:0000121592/  z dopiskiem Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”

 


KOCHANI  RODZICE  🙂 

 20 lutego odbędzie się  BAL KARNAWAŁOWY  dla dzieci,

każde dziecko przychodzi do przedszkola ubrane w dowolny strój karnawałowy.

Bal rozpoczyna się zaraz po śniadaniu,

zatem prosimy o punktualne przyprowadzenie dziecka do przedszkola.


 

UWAGA RODZICE ! 🙂 

W związku ze zbliżającą się rekrutacją dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021, Rodzice, obecnie uczęszczających przedszkolaków, mają termin
do 21 lutego, aby złożyć pisemną deklarację o kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola „Borowiaczek” w Śliwicach.

Nauczycielki dysponują drukami deklaracji, które będą dostępne od 10 lutego. Prosimy wypełnić i złożyć do 21 lutego 2020 roku w przedszkolu.

(Po wymienionym terminie, kto nie zdeklaruje kontynuacji, podlega rekrutacji, tak jak dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu 🙂 

DEKLARACJA  2020 kontynuowania edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach

do pobrania poniżej: 

 

 

 

 


UWAGA RODZICE 🙂 

 

Zapraszamy
wszystkich   
RODZICÓW 

13 stycznia o godz. 16:00 na zebranie do naszego

„BOROWIACZKA”

Tematy min. :

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Bal dla dzieci

 • bieżące informacje 

 • sprawy grupowe

WP_20181004_038

 


WP_20181204_003

WIGILIA DLA DZIECI  🙂 

 19 grudnia MALI BOROWIACY 
wraz z wszystkimi pracownikami przedszkola oraz  Radą Rodziców świętować będą  radując się nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Nie zabraknie opłatka, kolęd oraz …… gwiazdora 🙂 

Prosimy o ubranie dzieci w stroje borowiackie 🙂 

 


           SERDECZNIE
ZAPRASZAMY  RODZICÓW

     NA WIECZÓR
ADWENTOWO-WIGILIJNY

IMG_1295
WP_20171221_005

który odbędzie się

    dnia 17 grudnia 2019r.

    o godz. 17:00

W BOROWIACZKU


 UWAGA RODZICE 🙄

OD PAŹDZIERNIKA –
JEDEN DZIEŃ W MIESIĄCU BĘDZIE DNIEM

OTWARTYCH DRZWI.


WYCHOWAWCZYNIE WSZYSTKICH GRUP ZAPRASZAJĄ RODZICÓW DO INDYWIDUALNYCH ROZMÓW.

W ten dzień dyżur pełnić będzie również Pani Alina, LOGOPEDA

W ciągu dnia, nauczycielka jest odpowiedzialna za grupę, nie ma warunków do rozmów, stąd nasza decyzja, aby być dla rodziców bardziej dostępnym.


Spotkania odbywać się będą w ostatnie PONIEDZIAŁKI miesiąca.

Najbliższy termin to 28 PAŹDZIERNIKA  od godz. 16:00 – 17:00

Zachęcamy, aby korzystać z kontaktów indywidualnych w te dni.

 

 


RODZICE 🙂

Dzieci 26 września będą PASOWANE NA

„PRZEDSZKOLAKA BOROWIAKA

 prosimy aby, dzieci w ten dzień były ubrane w stroj borowiacki. 

logo przedszkola borowiaczek - Kopia logo przedszkola borowiaczek - Kopia (2)


ZAPRASZAMY 🙂 

9 września (w poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dla rodziców wszystkich grup wiekowych.

Tematami spotkania min. będą:

 • organizacja pracy przedszkola,

 • stawka żywieniowa,

 • zasady odpłatności,

 • deklaracje rodziców,

 • ubezpieczenie dzieci,

 • metody i programy pracy w roku szkolnym,

 • ustalenie składu i składki Rady Rodziców,

 • spotkanie z wychowawcą grupy.

PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O PRZYBYCIE.

 

 


 

 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 🙂  🙂 

2019/2020

20190702_112510

 

 

 

 

 

 


20190702_112529 20190702_111745(0) 20190702_112426

 Wszystkim rodzicom i dzieciom życzymy kolorowych, słonecznych, bezpiecznych i pełnych uśmiechu wakacji.

Do miłego zobaczenia 🙂 

 

 

 


KOCHANI RODZICE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE KIBICOWANIE  🙂 

II  OLIMPIADA   PRZEDSZKOLAKA 

W ŚLIWICACH

15 CZERWCA 2019 r. o  godz. 10.00 

( sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej)

NIE JEST TO RYWALIZACJA TYLKO DRUŻYNY, ALE CAŁEGO „BOROWIACZKA”.

Przyjdźmy, dopingujmy 🙂 

 


 

AKCJA EKOLOGICZNA

 „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – oczyść dom i świat z elektrośmieci.

TERMIN AKCJI:   20.05. do 24.05. 2019r. w godz.  od 8:00 – 15.00

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach; ul. Pocztowa 2

Do akcji mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, wystawiamy niezbędne dokumenty w przypadku oddania sprzętu do likwidacji (Karta Przekazania Odpadu).


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 13 maja do 24 maja 2019 r.  do  godz.15.00

Druki do pobrania na stronie internetowej lub u dyrektora przedszkola dostępne będą od pierwszego dnia rekrutacji uzupełniającej

UWAGA!

WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW. 

WNIOSKI PROSIMY  SKŁADAĆ  U DYREKTORA
Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”, Śliwice, ul. Pocztowa 2

 

Poniżej druki do pobrania oraz zarządzenie Wójta Gminy Śliwice  w sprawie:

– ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola

Do pobrania:


UWAGA 🙂  🙂 

 

ZEBRANIE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

14 maja ( wtorek) o  godz. 16:00

Tematy spotkania:

 • WYCIECZKA

 • DZIEŃ RODZINY

 • OLIMPIADA

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 


 

 

 


 

UWAGA RODZICE 🙂 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2019/2020 będzie wywieszona w przedszkolu dnia 4 kwiecień godz.9:00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli  przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie

od 5 kwietnia 2019r  do 12 kwietnia 2019r. do godz.15:00

druk dostępny w przedszkolu lub do pobrania poniżej:

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

dnia 15 kwietnia 2019r. o godz. 9:00.

 


UWAGA RODZICE  

Od miesiąca lutego jeden dzień będzie dniem OTWARTYCH DRZWI.

Wychowawczynie wszystkich grup ZAPRASZAJĄ RODZICÓW do indywidualnych rozmów. W ciągu dnia, nauczycielka jest odpowiedzialna za grupę, nie ma warunków do rozmów, stąd nasza decyzja, aby być dla rodziców bardziej dostępnym.

Spotkania  odbywać się będą w ostatnie  wtorki miesiąca.

W MARCU,  będzie to WTOREK  26 marca
od godz. 16.00 do 17.00

kolejne rozmowy indywidualne RODZICE-WYCHOWAWCA

 30 – KWIETNIA

28 – MAJA

11 – CZERWCA

 

 

 


 

 

UWAGA  🙂 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Złożenie wniosku do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca do 29 marca 2019 r. do godz. 15:30

 Druki do pobrania na stronie internetowej lub u dyrektora przedszkola dostępne są od pierwszego dnia rekrutacji, czyli od 4 marca 2019 roku. 

DO POBRANIA :

                     

                 UWAGA! 
           WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW. 

WNIOSKI PROSIMY  SKŁADAĆ  U DYREKTORA
 Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”, Śliwice, ul. Pocztowa 2

Poniżej zarządzenie Wójta Gminy Śliwice  w sprawie:ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚLIWICE

 

 

 

 


 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BOROWIACZKA

ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ZAKRĘTEK I MAKULATURY

ZBIÓRKA POTRWA PRZEZ CAŁY MIESIĄC DO KOŃCA LUTEGO.

Dochód przeznaczony będzie na przedsięwzięcia realizowane dla przedszkolaków we współpracy z borowiaczkiem lub jeżeli wyniknie taka potrzeba wspomożemy inną szlachetną inicjatywę pomocy.

 

 

 


19 lutego- AKADEMIA RODZICÓW godz. 16.00

SPOTKANIE I 

dla tych rodziców, którzy poszukują dla dobra dziecka

 

 

 


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury

o godz. 10:00

 • dnia  13 lutego (środa) zapraszamy BABCIE I DZIADKÓW  dzieci z grupy: „Wisienki”„Mróweczki”, „Motylki”;

 • dnia 14 lutego (czwartek) zapraszamy BABCIE I DZIADKÓW dzieci   z grupy: „Sówki”„Kózki”„Orzeszki”;

Prosimy ubrać dzieci odświętnie 🙂  


 

  RODZICU  🙂 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI


 odbędzie się 7 lutego (czwartek) w naszym

BOROWIACZKU

 Prosimy o przygotowanie dla dzieci kostiumów. 🙂    

 


UWAGA

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI
Z WSZYSTKICH GRUP ODBĘDZIE SIĘ

8 stycznia o godzinie 16.00.

 

Spotkanie  wspólne oraz spotkanie grupowe.

Wśród tematów między innymi:

 • najbliższe uroczystości,

 • podsumowanie I półrocza,

 • bieżące informacje

Serdecznie zapraszamy 🙂 

 

 

 

 


 

 

UWAGA, UWAGA 🙂  

 

IMG_1295

 

20 grudnia ( czwartek)


WIGILIA DLA DZIECI

Z ODWIEDZINAMI  WYCZEKIWANEGO GOŚCIA…………. 🙂 

Prosimy o ubranie dzieci w stroje borowiackie 🙂 

WP_20181129_002

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
ADWENTOWO-WIGILIJNE
 

DLA RODZICÓW

12 grudnia o godzinie 17.00 

w przedszkolu

WP_20181204_001

 

 

 

 

 

 


 

Zaczynamy naszą parafialną akcję:

„OKAŻ SERCE”.   

Zbieramy to, co dzieci lubią najbardziej – SŁODYCZE.
Zostaną one przekazane naszemu parafialnemu oddziałowi CARITAS i ucieszą niejedno dziecko!

Chciejmy naśladować Świętego Mikołaja
w dobroci i radości, jaką daje pomoc innym.
  

                  Dzielmy się dobrocią!!!

 

 

 


 

 

UWAGA RODZICE

9 września odbędzie się uroczystry

apel dla dzieci z okazji

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
z udziałem członków Rady Rodziców.

IMG_0270

Prosimy  ubrać dzieci w strój borowiacki.


Zapraszamy WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW 

na „ BIJEMY REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ” 

9 LISTOPADA  godz. 11.11.  – odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Polski.

 


 

 

 

 

DRODZY RODZICE 🙂 

28 września odbedzie się pierwsza przedszkolna uroczystość 

„PASOWANIE DZIECI  NA PRZEDSZKOLAKA BOROWIAKA”

Dzieci w ten dzień przychodzą ubrane w stroje borowiackie.  🙂  🙂 

 

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 na  zebranie RODZICÓW wszystkich grup wiekowych

7 września (piątek) o godz. 16.00.  🙂 

Po ważnych ustaleniach ogólnej organizacji pracy przedszkola, odbędą się zebrania grupowe.

Bardzo ważna jest obecność wszystkich RODZICÓW.

 

 


WITAMY  W ROKU SZKOLNYM

 

2018-2019   🙂 

 


 

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony rok, życzymy słonecznych, wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu 🙂  🙂 

 

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

wszystkich mieszkańców 🙂 

NA „DRZWI  OTWARTE” – NASZEGO „BOROWIACZKA”

     2 czerwca  (sobota) od 15.00 do 18.00

oraz

3 czerwca (niedziela) od 10.00 do 15.00.


 

DRODZY RODZICE

ZAPRASZAMY

na UROCZYSTE  OTWARCIE
po przebudowie i rozbudowie

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „BOROWIACZEK”
w
ŚLIWICACH

1 czerwca 2018 roku w GOK,

godz. 12.00 – część artystyczna, wystąpienia gości
12.45 – Uroczyste przej
ście i poświęcenie
13.00 – Zwiedzanie Borowiaczka i pocz
ęstunek

WÓJT GMINY ŚLIWICE
Daniel Kożuch

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „BOROWIACZEK”
Ilona Kiełpińska

SZCZEGÓŁY  UROCZYSTOŚCI:

 • Wszystkich Rodziców wraz z dziećmi, ubranymi w stroje borowiackie, zapraszamy 01.06. o godz. 11.45 do Amfiteatru w GOK.
 • Po powitaniu gości, dzieci pod opieką nauczycielek, wystąpią w krótkim programie artystycznym.
 • Po części artystycznej zaproszeni goście zabiorą głos.
 • Przemarsz; do przemarszu do budynku przedszkola ustawimy się kolejno: Dzieci z paniami, zaproszeni goście wraz z Rodzicami.
 • Przed przedszkolem dzieci staną grupami , za dziećmi staną rodzice.
 • Nastąpi uroczyste poświęcenie przedszkola przez księdza proboszcza.
 • Uroczyste otwarcie Borowiaczka.
 • Wejście GOŚCI do przedszkola.
 • Prosimy, aby dzieci wraz z rodzicami dopiero po otrzymaniu od nauczycielki „bileciku wstępu”-niespodzianki, wchodziły kolejno grupami:   
 1. 1. Biedronki
 2. 2. Orzeszki
 3. 3. Sówki
 4. 4. Kózki
 5. 5. Gąski
 6. 6. Groszki

OD TEGO MOMENTU  OPIEKĘ NAD DZIEĆMI  OBEJMUJĄ RODZICE.

 • W czasie zwiedzania Przedszkola prosimy, aby dzieci i dorośli obejrzeli przedszkole NIE BAWIMY SIĘ ZABAWKAMI !!
  Od poniedziałku, 4 czerwca, dzieci będą mogły bawić się do woli 🙂 
 • W korytarzyku na zwiedzających będą czekały ochraniacze na buty, by nie zanieczyścić podłóg nowego przedszkola, PROSIMY O UBRANIE ICH.
 • Po skończonym zwiedzaniu zapraszamy Wszystkich na poczęstunek drzwiami z ostatniej zwiedzanej sali.
  Dla dorosłych przygotowane będą regionalne potrawy(dla dzieci przewidujemy jedzonko, które lubią).
 • Dla dzieci, z okazji otwarcia przedszkola i Dnia Dziecka, przewidziana jest też atrakcja w postaci dmuchanego zamku oraz lodów(prosimy zachować to w tajemnicy przed dziećmi, aby była to dla nich niespodzianka).
 • W związku z atrakcjami prosimy przed lodami i zamkami KONIECZNIE PRZEBRAĆ dziecko w wygodny strój.
 • W razie potrzeby dzieci korzystają z jednej  toalety, do której będzie można wejść salą, o której mowa wyżej (tam gdzie ostatnio były Biedronki, a obecnie będzie to sala Kózek).
 • Po obejrzeniu przedszkola, skorzystaniu z poczęstunku i atrakcji dla dzieci, rodzice wraz z dziećmi, w dowolnym momencie mogą udać się do domu
 • UWAGA !!! – 4 czerwca 2018 r – WSZYSTKIE DZIECI PRZYCHODZĄ,  
  W NIEZMIENIONEJ  GODZINOWO  ORGANIZACJI,  DO WŁAŚCIWEGO JUŻ PRZEDSZKOLA „BOROWIACZEK” przy   POCZTOWEJ 2.
 • 4 czerwca Dzieci przynoszą do przedszkola ze sobą ręczniczek z inicjałem oraz kapcie.

Dziękujemy wszystkim, że wspólnie razem udało się „przetrwać” czas przejściowy. Razem zawsze znaczy LEPIEJ J DZIĘKUJĘ !!!

Dziękuję wszystkim, którzy zdeklarowali się przyjść z pomocą, by przygotować historyczny moment otwarcia NOWEGO  OBLICZA  BOROWIACZKA   🙂  🙂  🙂 

 

DZIĘKUJĘ  I  ZAPRASZAM – Ilona Kiełpińska

DO  ZOBACZENIA  🙂  🙂  🙂 

 

 

 

 

 


 

 herb         borowiak

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA
na rok  szkolny 2018/2019

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach
ogłasza
nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019

od dnia 28 maja  2018 r. do 08 czerwca 2018 r. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor lub w formie elektronicznej dostępne będą na stronie placówki od 28.05.2018 r:
www.borowiaczek.edu.pl

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu wypełnionego wniosku do 08 czerwca 2018 r. do godz.15:00.

Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje, w dniu 12.06.2018 r, Komisja Rekrutacyjna w/g określonych prawem zasad.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice, dostępny  jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola (poniżej ogłoszenia i w zakładce dokumenty).

                         unia                            woj
flaga1

Druki do pobrania:

 


 

UWAGA RODZICE 🙂 

 

Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości, że wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali zakwalifikowani do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” na rok szkolny 2018/2019.

Konieczne jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w  postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 20 kwietnia godz. 10:00 do 27 kwietnia godz. 15:00.

 

Druk do pobrania:

 • OŚWIADCZENIE                                                

 


 

WP_20180328_011

Bieluchny baranek pisanek pilnuje

z czerwoną chorągwią Wielkanoc zwiastuje.

Wiarę w Zmartwychwstanie niedowiarkom głosi

i o zmiłowanie dla nas, Ojca w niebie prosi.

WESOŁYCH ŚWIĄT

 życzą:

    DYREKTOR, PRACOWNICY  

ORAZ

PRZEDSZKOLACY  BOROWIACY

WP_20180328_023


UWAGA 🙂 RODZICE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 13 marca  do  13 kwietnia 2018r.  do godz.15:00

druki  do pobrania:

 

UWAGA! WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW. 

WNIOSKI PROSIMY  SKŁADAĆ  U DYREKTORA PRZEDSZKOLA NA ULICY SZKOLNEJ 9

Poniżej zarządzenia Wójta Gminy Śliwice  w sprawie:

 • – ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola

 ZARZĄDZENIE NR 4 /18 WÓJTA GMINY ŚLIWICE

 • – podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 5/18 WÓJTA GMINY ŚLIWICE


 DEKLARACJA  2018 kontynuowania edukacji przedszkolnej
w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach

do pobrania poniżej: 

 


 

ZEBRANIE 

28 lutego o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach odbędzie się zebranie dla rodziców wszystkich grup. Tematem zebrania będzie min.:

 • przewidywany termin powrotu do budynku przedszkolnego,

 • deklaracje o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu,

 • propozycja nowej formy porozumiewania się z rodzicami za pomocą portalu internetowego.

 

 


ZAPRASZAMY  NA

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI


który odbędzie się 8 LUTEGO 

 

 Prosimy o przygotowanie dla dzieci kostiumów. 🙂    

 

Dzieci z grup : „Kózki” i „Gąski” przychodzą do Gminnego Ośrodka Kultury w ten dzień na godz.9.00, odbiór dzieci do godz. 14.00.

 


 

 🙂 UWAGA, UWAGA…… 🙂 

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA,

które odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • dla Rodziców Dzieci z grup „Biedronki” i „Groszki”we wtorek, 9 stycznia, o godz. 16.00 w GOK

 • dla Rodziców Dzieci z grup „Orzeszki” i „Sówki”, 11 stycznia, o godz.16.00 budynku przy Szkole Podstawowe

 • dla Rodziców Dzieci z grup „Kózki” i „Gąski”, 15 stycznia, o godz. 16.00 w GOK

Podczas zebrania poruszane będą następujące tematy:

1) Zmiany jakie zachodzą w wyniku remontu naszego „Borowiaczka”
2) Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/18
3) Informacje o zbliżających się uroczystościach i przedszkolnych imprezach
    – Dzień Babci i Dziadka
    – Bal Karnawałowy dla Dzieci
    – Zabawa karnawałowa dla Rodziców i Przyjaciół Borowiaczka


ZABAWA KARNAWAŁOWA

DLA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ

„BOROWIACZKA”

    ZAPRASZA

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”

  20 STYCZNIA 2018 ROKU

MIEJSCE – RESTAURACJA „POD SOSNĄ”

ORKIESTRA – „SAMBA”

cena – 180 zł od pary

 

 


 

WIGILIA DLA DZIECI

21 GRUDNIA (czwartek)

w swoich przedszkolnych salach, dzieci wspólnie zasiądą do stołu, podzielą się opłatkiem…….
i  oczekiwać będą na odwiedziny GWIAZDORA 🙂 

    Prosimy o ubranie dzieci w stroje borowiackie 🙂 

 

 


 

 Nasza coroczna akcja: „OKAŻ SERCE”,

ma w tym roku inną formę – dary, którymi chcemy się podzielić, przynosimy do Kościoła, na roraty.

Zbieramy to, co dzieci lubią najbardziej – SŁODYCZE,
które  zostaną przekazane naszemu parafialnemu oddziałowi CARITAS i ucieszą niejedno dziecko!

Chciejmy naśladować Świętego Mikołaja
w dobroci i radości, jaką daje pomoc innym.

  Okażmy nasze serca!!!

 


DRODZY Rodzice   🙂 

W każdym kolejnym miesiącu tego roku szkolnego w naszych zakładkach grupowych ukazywać się będą dla Was comiesięczne tematy kompleksowe, które chcemy rozwijać z dziećmi poprzez pracę, naukę i zabawę w przedszkolu. Dodatkowo znajdziecie propozycje zabaw do domu. Będą one wiązały się z którymś z aktualnie omawianych tematów kompleksowych danego miesiąca lub wyznaczały inną ważną umiejętność, którą w ostatnim czasie ćwiczymy. Niech to będzie dla Was dodatkowy pomysł na spędzenie razem miło czasu, na frajdę wspólnej działalności rodzica z dzieckiem, na doskonalenie umiejętności, którą właśnie kształtuje u siebie Wasz Maluch. Bawcie się razem, a jednocześnie czerpcie z tego korzyści  – pogłębiajcie swoją relację i wspomagajcie radosną zabawą rozwój dziecka! 🙂 Powodzenia  🙂 

 

 

 


 

UWAGA RODZICE

30 września o godz. 15:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach odbędzie się PASOWANIE DZIECI NA „PRZEDSZKOLAKA BOROWIAKA…”

Zapraszamy Rodzica wraz z dziećmi (ubranymi w strój borowiacki). 🙂 

 

 

 


 

UWAGA  1 września  odbędą się spotkania Rodziców z dziećmi:

 • o godz. 8.00 spotkanie Rodziców z dziećmi z grup: „Biedronki”, „Marchewki” i „Groszki”                   w sali Gminnego Ośrotka Kultury w Śliwicach;

 • o godz. 9.00 spotkanie Rodziców z dziećmi z grupy: „Gąski” i nowe dzieci 3-4-5letnie                      (5 godzinne) w sali świetlicowej w Rosochatce;

 • o godz. 10. 00 spotkanie Rodziców z dziećmi z grupy: „Sówki” i  nowe dzieci 3-4letnie w sali przy szkole.

Jest to spotkanie między innymi zapoznajęce z tymczasowym lokalem. W ten dzień po wspólnym spotkaniu dzieci wracają z rodzicami do domu. Serdecznie zapraszamy… 🙂 


 

 

SERDECZNIE WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017-2018  🙂 

 

 

 

 

 
 

ŻYCZYMY WESOŁYCH, BEZPIECZNYCH I PEŁNYCH SŁOŃCA

WAKACJI  🙂  🙂 

 

 


 

borowiaczekUWAGA 🙂 

Przedszkole Samorządowe Borowiaczek

w Śliwicach ma zaszczyt zaprosić

MIESZKAŃCÓW  GMINY ŚLIWICE

18 czerwca 2017 r. w niedzielę

na II  Spotkanie  Kultur

„PIĘKNA  NASZA  POLSKA  CAŁA

z okazji 15 – lecia nadania Przedszkolu imienia „BOROWIACZEK”


Uroczysto
ść wzbogaci udział naszych Małych Borowiaków,
udzia
ł solistki Angeliki Mania, skrzypka Maksymiliana Grzelaka oraz udział
ZESPO
ŁU PIEŚNI I TAŃ
CA
„MALI KRAKOWIACY” 
Z  KRAKOWA

 


UWAGA RODZICE  🙂   🙂  🙂 

Lista dzieci przyjętych do przedszkoma na rok szkolny 2017/2018 będzie wywieszona w przedszkolu dnia

4 maja (czwartek) o godz. 10:00.


UWAGA 🙂  🙂  🙂 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoma na rok szkolny 2017/2018 będzie wywieszona w przedszkolu dnia

24 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie do

28.04.2017r. do godz. 15:00 (druk dostępny w przedszkolu).

 


UWAGA RODZICE  🙂  🙂 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach

na rok szkolny 2017/2018

w terminie od 15marca do 15 kwietnia 2017r. do godz. 15.00

 do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŚLIWICE

 

 


 

UWAGA 🙂 RODZICE

– REKRUTACJA  2017- 2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

–  od 15.03.2017r.  do 15.04.2017r. do godz. 15.00

Dalsze informacje, wnioski….. do pobrania na stronie od dnia 15.03. 2017r. 🙂 


ZEBRANIE  Z  RODZICAMI  DZIECI  ODBĘDZIE SIĘ
22 LUTEGO, w środę,  o godz. 16.00

Podejmowana tematyka, to min.

 • podsumowanie I półrocza

 • II Spotkanie Kultur

 • bieżące sprawy organizacyjne

 –   spotkania w grupach

PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O OBECNOŚĆ


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury

o godz. 10:00

 • dnia  20 stycznia (piątek) zapraszamy BABCIE I DZIADKÓW  dzieci z grupy: „Marchewki”, „Biedronki”, „Groszki”;

 • dnia 23 stycznia (poniedziałek) zapraszamy BABCIE I DZIADKÓW dzieci      z grupy: „Pomidorki”, „Gąski”, „Sówki”;

PROSIMY UBRAĆ DZIECI NA UROCZYSTOŚĆ W STRÓJ BOROWIACKI.

 


 

ZAPRASZAMY 

na BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

który odbędzie się 26 stycznia (czwartek) w naszym przedszkolu .

Bardzo prosimy o przebranie dzieci.

„Gąski” i „Marchewki” w ten dzień zapraszamy już na godzinę
9:00 do 14:00

 


 

KOSTIUMOWA
ZABAWA KARNAWAŁOWA

DLA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ
PRZEDSZKOLA „BOROWIACZEK“

21 stycznia 2017r.

miejsce – KARCZMA „POD SOSNĄ” 

cena -180 złotych od pary

muzyka: DJ MARCIN

czas -20.00- 4.00

ZAPRASZAMY  🙂 


Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,

śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.

Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym,

obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

WESOŁYCH ŚWIĄT życzą:

Przedszkolacy Borowiacy  🙂 

img_0911

 

 


UWAGA RODZICE CO ……W GRUDNIU  🙂 

6 XII (wtorek)
MIKOŁAJKI

Od 1 grudnia dzieci z okazji zbliżających się Mikołajek otrzymują od Świętego Mikołaja zadania do wykonania. Zadaniem na weekend dla dzieci jest poszukanie czapeczek mikołajkowych i przyniesienie ich we wtorek w dniu imienin Mikołaja.

Z inicjatywy i pomysłu rodziców:

 dla większego uatrakcyjnienia tego dnia każdy przedszkolak będzie mógł przynieść, na ten jeden dzień, zabawkę do wspólnej zabawy. Może być to  gra, klocki, konstrukcje i inne ciekawe zabawki, którymi będą się mogły bawić wszystkie dzieci w grupie.


14.XII (środa) godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy na nastrojowy wieczór      ADWENTOWO-WIGILIJNY DLA RODZICÓW

Tradycyjnie bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą zapakowanego, drobnego prezenciku do kwoty ok. 10 zł dla osoby dorosłej.

 


21.XII (środa) 
WIGILIA DLA DZIECI Z ODWIEDZINAMI               GWIAZDORA I PREZENTAMI !!!!!  🙂 


Prosimy o ubranie dzieci w stroje borowiackie 🙂 

 


PONADTO, PO 12 GRUDNIA

 • PRZEDSZKOLNI KOLĘDNICY
  wyjdą z życzeniami do mieszkańców Śliwic
  (to tradycja naszego przedszkola trwająca blisko 20 lat 🙂 
 • zapraszamy na
  PIERNIKOWY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY organizowany przez
  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BOROWIACZKA  🙂  🙂  🙂 
  (kto chciałby się dołączyć czynnie do akcji, od 5 XII w przedszkolu będą do odebrania KUPONY na produkty, które sponsoruje pan Przemysław Spychalski – DZIĘKUJEMY 🙂 

 

Już dziś
ZAPRASZAMY

na KOSTIUMOWY BAL KARNAWAŁOWY

DLA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
21 STYCZNIA W „NOWEJ“ SOŚNIE.

Szczegóły w późniejszym terminie.
Zapisy już przyjmujemy 🙂 

  


 

UWAGA RODZICE !!!

 Spotkanie z logopedą 🙂 

 

Zapraszamy RODZICÓW na spotkanie z logopedą panią Aliną Godlewską w następujących terminach:

 • 22 listopada (wtorek) o godz. 16:00 rodzice dzieci 5 letnich z grup: „Marchewki”, „Biedronki”, „Groszki”, „Gąski”.

 • 29 listopada (wtorek) o godz. 16:00 rodzice dzieci 6 letnich z grup: „Pomidorki”, „Marchewki”, „Biedronki”.

 • 6 grudnia (wtorek) o godz. 16:00 rodzice dzieci 3-4 letnich z grup:  „Groszki”, „Gąski”, „Sówki”.  

  Tematami spotkania m. in. będą:

 • ćwiczenia usprawniające mowę dziecka;

 • rozmowy indywidualne z logopedą wg potrzeb rodzica……  😉  

 

 

 

 


 

UROCZYSTOŚĆ:

10 LISTOPADA

OBCHODZIĆ BĘDZIEMY
ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

POPRZEZ  UROCZYSTY  APEL,
Z UDZIAŁEM RODZICÓW
Z RADY RODZICÓW.

 

 

 

Bardzo prosimy wyposażyć  dzieci
w stroje borowiackie 🙂

Dziękujemy 🙂 


 

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 2016/17
Realizować będziemy projekt związany z poznawaniem innych regionów Polski,
a tym samym też, skupimy się bardziej nad własnymi korzeniami, zgodnie z programem:
„JAK POKOCHAĆ BORY TUCHOLSKIE“
Szczególne zwrócenie się w stronę kultywowania własnych tradycji
i poznawania innych, ma ostateczny cel: umiłowanie POLSKI ,
jako naszej OJCZYZNY.

Ten rok będzie jednocześnie przygotowaniem do uczczenia 15 rocznicy nadania NASZEMU PRZEDSZKOLU pięknego, ale i  zobowiązującego  imienia BOROWIACZEK

   Tytuł  PROJEKTU:

„PIĘKNA  NASZA
POLSKA  CAŁA“

Finałem, który odbędzie się w czerwcu, będzie:

II SPOTKANIE KULTUR!!

Podczas I SPOTKANIA KULTUR, w 2014 r
dzieci poznawały regiony sąsiadujące: 
Kaszuby, Kociewie i Kujawy. 

Tym razem w czasie realizacji projektu poznawać będziemy bardziej oddalone regiony etniczne: GÓRALI

KRAKOWIAKÓW

MAZOWSZAN

INAUGURACJA  PROJEKTU:
„PIĘKNA  NASZA  POLSKA  CAŁA“
podczas UROCZYSTEGO APELU  z okazji
ŚWIĘTA 
 NIEPODLEGŁOŚCI  POLSKI

Do końca listopada dzieci we wszystkich grupach poznawać będą stroje, zwyczaje,  gwarę i folklor GÓRALI.

Bardzo prosimy rodziców o POMOC

w zgromadzeniu różnych przedmiotów przynależnych góralom i górom, dla lepszego poznania przez dzieci tego regionu.

DZIĘKUJEMY  🙂 

 

 


 

UWAGA RODZICE DZIECI ZGŁOSZONYCH
NA KONKURS RECYTATORSKI

Konkurs odbędzie się 3 listopada (czwartek)

o godz. 9:20 w przedszkolu.

Do konkursu zgłosiło się 29 dzieci. Chętnych   
  rodziców recytujących dzieci zapraszamy  
  na konkurs. 🙂  🙂  🙂 

 


 

DRODZY RODZICE 🙂 

 

UWAGA

KONKURS

Recytatorski Przedszkolaków

Przedszkole w Śliwicach ogłasza

Konkurs Recytatorski, do którego

udziału gorąco 

zaprasza wszystkie chętne dzieci

uczęszczające do naszego Borowiaczka !!!

REGULAMIN KONKURSU 
,, Moje ulubione wierszyki”

 1. Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci poezją.

 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.

 • Odkrywanie aktorskich talentów.

 • Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi

  i śmiałości.

         Warunki uczestnictwa :

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat;

 • do udziału w konkursie dzieci są przygotowane przez rodziców;

 • zgłoszenie udziału dziecka w konkursie  dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę do dnia 21 października 2016r.;

 • w każdej grupie przedszkolnej może zgłosić się dowolna liczba przedszkolaków;

 • w przypadku bardzo dużej ilości zgłoszonych dzieci organizator dokona dodatkowych eliminacji dopuszczających do finału konkursu;

 • dzieci recytują dowolny  utwór  z całego bogactwa poezji dla dzieci, a także twórczość własną;

 • konkurs odbędzie się  3 listopada (czwartek) 2016r.;

         Kryteria oceny :

 • recytację ocenia komisja  w dwóch grupach wiekowych: dzieci od 3 do 4 lat i dzieci od 5 do 6 lat

 • na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy :

 •      pamięciowe opanowanie tekstu,

 •       interpretacja tekstu,

 •       prezentacja utworu,

 •       ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).

         Nagrody :

 • Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze 3-4 latki, dzieci starsze

 • 5-6 latki.

 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 • Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy – podziękowania.

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Organizator konkursu Anna Mania


UWAGA!!!

 Alegros odwołane z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Odbędzie się za tydzień 15 października 🙂 zapraszamy 🙂  🙂  🙂 


 

 

wzor-borowiackiStowarzyszenie

Przyjaciół „BOROWIACZKA”

ZAPRASZA na

„Alegros w Borowiaczku”

Chcesz kupić lub sprzedać używane rzeczy  (nie tylko po dzieciach)

Dnia 08. 10. 2016r. (sobota); godz.od 9.30

Miejsce: Parking przy Przedszkolu Borowiaczek w Śliwicach

 

 


Drodzy rodzice! 

Zwracam się  z prośbą  zaopatrzenia dziecka w zeszyt do języka angielskiego i wklejania do niego kartek ode mnie. 

Joanna Gleńska (nauczyciel języka angielskiego)

 


 

„PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA BOROWIAKA”

w przedszkolu, dnia 29 września 2016r., o godz. 10:00.

 

Dzieci w ten dzień przychodzą ubrane w stroje borowiackie. 

 


 

ZAPRASZAMY

7 września (w środę) o godz.16.00, odbędzie się zebranie dla rodziców wszystkich grup wiekowych.

Tematami spotkania m.in. będą:

 • organizacja pracy przedszkola,

 • stawka żywieniowa,

 • zasady odpłatności, umowy z rodzicami,

 • ubezpieczenie dzieci,

 • ustalenie składu i składki Rady Rodziców,

 • spotkanie z wychowawcą grupy.

Prosimy wszystkich RODZICÓW o przybycie. 🙂 🙂  🙂 


 

SERDECZNIE WITAMY  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 


 


 WAKACJE 🙂  🙂  🙂 

Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom życzymy wesołych, słonecznych i BEZPIECZNYCH wakacji.

Miłego wypoczynku, odkrywania świata na nowo i szczęśliwego powrotu do przedszkola.


15 czerwca (środa) o godz.  9.15
w przedszkolu odbędzie się

KONCERT MUZYKÓW Z FILHARMONII BYDGOSKIEJ

Dlatego w ten dzień dzieci z  grup: „Gąsek” i „Marchewek” przychodzą do przedszkola o godz.  9.00.

 

 


 

ZAPROSZENIE

do wspólnego odkrywania tajemnic nauki, podczas FINAŁU całorocznego projektu i działania publicznego

„MALI I DUZI ODKRYWCY” 

który odbędzie się 11. czerwca o godz. 9.30

w Przedszkolu „Borowiaczek”

 

DZIAŁANIE  PUBLICZNE  REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW GMINY ŚLIWICE

borowiaczek 11 CZERWCA, herb
w sobotę 

 ZORGANIZOWANY PRZEZ NASZE PRZEDSZKOLE
ORAZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BOROWIACZKA.

FINAŁ CAŁOROCZNEGO PROJEKTU I DZIAŁANIA  PUBLICZNEGO
„Mali i duzi odkrywcy”

Z udziałem
PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

Inauguracyjnym spotkaniem było, u progu roku szkolnego
SPOTKANIE  Z SZYMONEM SUSKIM, NAUKOWCEM Z PAN z Warszawy.
Kontynuacją działania w ciągu całego roku szkolnego 2015/16 były

TYGODNIE DOŚWIADCZEŃ I EKSPERYMENTÓW,
w których uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne

DOŚWIADCZENIA   Z:

 • powietrzem,

 • wodą,

 • kosmosem,

 • akustyką,

 • magnetycznością,

 • mechaniką,

 • optyką.

W ramach FINAŁU  realizacji projektu edukacyjnego zapraszamy przedszkolaków wraz z rodzicami do wspólnego odkrywania tajemnic nauki.

Spotkanie to będzie okazją do integrowania środowiska lokalnego i wspólnego działania. Podczas tego dnia  dorośli i dzieci będą  mieli okazję wzięcia udziału w pokazach i  eksperymentach.

Całe przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju wiadomości i umiejętności naszych przedszkolaków i ich rodziców.

W PROGRAMIE:

        1. Przestrzeń rodzinnego eksperymentowania:

 • „Kraina lodu” – trochę zimy w środku lata czyli pokazy z  wykorzystaniem ciekłego azotu…..

 • „Potęga elektryczności”- czekają tam elektryzujące przygody….

 • „Człowiek, co się w nim kryje?”…..

 • „Wielkie bańki mydlane” – przeniosą w świat na pograniczu baśni i rzeczywistości……

  2.  Loteria fantowa podczas której „Mali odkrywcy” wylosują naukowy gadżet;

  3. Kącik pamiątkowej, naukowej, rodzinnej fotografii;

  4. Kącik gastronomiczny „Małe co nieco”.

 


 

Konkurs plastyczny pt.

„Portret Dinusia”

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Tucholi przy współudziale Przedszkola Nr 1 w Tucholi.  Konkurs jest działaniem wzmacniającym do interwencji programowej

 „Czyste powietrze wokół nas”.

Zadaniem konkursu jest wykonanie plakatu rodziny Dinusia-pogromcy papierosów i dymu – obowiązkowo z hasłem.

 

Technika i materiał użyty do wykonania pracy: dowolny.

Format pracy -A3

Każda praca musi zawierać dane uczestnika:

 • imię i nazwisko,

 • wiek,

 • dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu,

 • nazwa i adres przedszkola uczestnika konkursu,

 • liczba członków rodziny tworzących pracę oraz stopień ich pokrewieństwa (np. mama, tata, babcia, itp), 

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA : R E G U L A M I N DINUŚ 16

 Czas trwania konkursu do 27.05.2016r.

 


 

 

ZAPRASZAMY 

24 maja (we wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców wszystkich grup wiekowych.

 

Tematami spotkania m.in. będą:

 • wycieczka z okazji Dnia Dziecka;

 • podsumowanie projektu „Mali i duzi odkrywcy” połączone z Dniem Rodziny;

 • zakończenie roku szkolnego;

 • czas letni;

 • aktualności – podręczniki, sprawy grupowe.

Bardzo prosimy wszystkich RODZICÓW o przybycie.


 

UWAGA 🙂 

Ostatnie zajęcia z cyklu „Mały medyk”

– 20 maja 2016r.


 Od 16 do 20 maja „MALI ODKRYWCY” 

przeprowadzą w wybrany przez siebie dzień, doświadczenia związane z OPTYKĄ.


 

wzor-borowiackiStowarzyszenie

Przyjaciół „BOROWIACZKA”

ZAPRASZA na

„Alegros w Borowiaczku”

Chcesz kupić lub sprzedać używane rzeczy  (nie tylko po dzieciach)

Dnia 14. 05. 2016r. (sobota); godz.od 9.30

Miejsce: Parking przy Przedszkolu Borowiaczek w Śliwicach

Podczas kiermaszu będzie czynna kawiarenka z domowymi wypiekami oraz kawa i herbata. Cena za stanowisko do sprzedaży własnych artykułów wynosi 5 zł. (pieniądze ze sprzedaży należą do sprzedającego).

 

 

 

 

 

 


 

29.04. przypada Międzynarodowy Dzień Tańca.

Z tej okazji, w tym dniu, o godz. 9.50 wystąpią w naszym przedszkolu tancerze: 🙂 

– 2 pary dziecięce – absolwenci naszego przedszkola;

– 1 para instruktorska;

– 1 solista.

 

W związku z tym grupa „Marchewki” i „Gąski” przychodzą do przedszkola na godz. 9.30,  odbiór dzieci do godz. 14.30.


 

     🙂  15. 04. kolejne spotkanie „Mały Medyk” 

 

i tydzień „Małego odkrywcy”   – „Mechanika”  od 18 do 22 kwietnia  😎 


UWAGA  RODZICE !!!!

Spotkanie z LOGOPEDĄ panią Aliną Godlewską w poszczególnych grupach przedszkolnych odbędzie się:

 • 13 kwietnia o godz. 15.30 – grupa „GĄSKI”

 • 13 kwietnia o godz. 17.00grupa „GROSZKI”

 • 14 kwietnia o godz. 16.00 – grupa „MARCHEWKI”

 • 19 kwietnia o godz. 16.00 – grupa „BIEDRONKI”

 • 20 kwietnia o godz. 16.00 – grupa „POMIDORKI”

 • 21 kwietnia o godz. 16.00 – grupa „BĄCZKI”


ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Jeżeli po ZAKOŃCZONEJ  REKRUTACJI, która trwała do  dnia 31 MARCA, okaże się, że przedszkole jeszcze dysponuje wolnymi miejscami, to odbędzie się POSTĘPOWANIE   UZUPEŁNIAJĄCE.

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami odbędzie się w dniach

od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r.
do godz. 15.00

 

 


 

awa

13 kwietnia (środa) o godz.  9.30
w przedszkolu odbędzie się

KONCERT MUZYKÓW Z FILHARMONII BYDGOSKIEJ

Dlatego w ten dzień dzieci z  grup: „Gąsek” i „Marchewek” przychodzą do przedszkola o godz.  9.30.


 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Śliwice

z dnia 29 stycznia 2016r.

lista kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do Przedszkola

 Samorządowego „Borowiaczek”,

na rok szklony 2016/2017

zostanie podana do publicznej wiadomości

22 kwietnia 2016r. o godzinie 10.00.

 

 

 


W NAJBLIŻSZYM CZASIE  🙂  😀 

Od 14 marca

„Chodzenie z kogucikiem”

każda grupa w wybrany dzień  wyruszy składać mieszkańcom Śliwic świąteczne życzenia (dlatego prosimy ubierać dzieci stosownie do aktualnej pogody)  


Od 15 marca zapraszamy na                       

 


18.03. 

„Mały Medyk” 

   – kolejne spotkanie


21.03.

„POWITANIE WIOSNY”

 – TOPIENIE MARZANNY-


UWAGA  😉  zaczynamy kolejny tydzień „małego odkrywcy”

– MAGNETYCZNOŚĆ

 badać będziemy między innymi: właściwości magnesu oraz wykrywanie pola magnetycznego

w dniach od 7 do 11 marca


UWAGA RODZICE  🙂 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach

na rok szkolny 2016/2017

w  terminie

OD 1 MARCA DO  31 MARCA 2016 R 

do pobrania:

 

 ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Śliwice_NR 0050_ 966_2016_harmonogram_2016-2017przedszkola 


Uwaga tydzień „małego odkrywcy”

  w dniach od 22 do 28 lutego, każda z grup

przeprowadzi w wybrany przez siebie dzień, badania, doświadczenia związane z AKUSTYKĄ


UWAGA  🙂  

2016  DEKLARACJA kontynuowania edukacji przedszkolnej
w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach

do pobrania poniżej:

2016 DEKLARACJA O KONTYNUACJI.


REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2016/2017

PISEMNE DEKLARACJE O WOLI KONTYNUACJI
UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

PRZYJMOWANE BĘDĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM REKRUTACJI,

0d 22 do 29 LUTEGO 2016 r

Druki dostępne od dnia 22 lutego w przedszkolu
lub do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce „ogłoszenia”:
www.borowiaczek.edu.pl

Przyjmowanie wniosków do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach

na rok szkolny 2016/2017

w  terminie

OD 1 MARCA DO  31 MARCA 2016 R 

Druki dostępne od dnia 1 marca w przedszkolu
lub do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce „dokumenty”:
www.borowiaczek.edu.pl   

UWAGA!!! : 😉 😉  

8 lutego w poniedziałek, o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dla rodziców.

Poruszane będą ważne tematy między innymi:
 • dziecko 5 i 6 letnie w przedszkolu;
 • organizacja DNIA BABCI I DZIADKA;
 • podsumowanie I półrocza;
 • ważne sprawy bieżące;
 • spotkanie w grupach z wychowawcą.
Prosimy wszystkich rodziców o obecność. 😛  😛 

UWAGA!!!!

W związku z kolejnym sygnałem dotyczącym pojawienia się pojedynczego wypadku wszawicy bardzo prosimy o sprawdzenie dzieciom czystości głów.
W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia, prosimy o zgłoszenie tego faktu, abyśmy byli świadomi istnienia zagrożenia oraz o oczyszczenie skóry głowy dziecka i do momentu całkowitego zniwelowania zagrożenia o pozostawienie dziecka w domu.


ZAPRASZAMY  NA


który odbędzie się 14 stycznia w naszym przedszkolu .
Prosimy o przygotowanie dla dzieci kostiumów.    
Dzieci z grup : „Marchewki” i „Gąski” przychodzą do przedszkola w ten dzień na godz.9.00, odbiór dzieci do godz. 14.00.

KOSTIUMOWA
ZABAWA KARNAWAŁOWA

przy orkiestrze

DLA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ
PRZEDSZKOLA „BOROWIACZEK“

16 STYCZNIA  

miejsce – GOK Śliwice
katering –Restauracja „Pod Sosną”
cena –180 złotych od pary
czas -20.00- 4.00
   ZAPRASZAMY


18 GRUDNIA WIGILIA DLA DZIECI 

Po wspólnych życzeniach ok.godz. 9.00, grupy rozejdą się do swoich sal, gdzie zasiądą do stołu, połamią się opłatkiem  … i oczekiwać będą na odwiedziny gwiazdora;

                                   Prosimy o ubranie dzieci w stroje borowiackie


15 GRUDNIA O GODZ. 18.00

SPOTKANIE WIGILIJNO- ADWENTOWE DLA RODZICÓW

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ I POZWÓL SOBIE
 NA ADWENTOWE OCZEKIWANIE
                                             NA ODROBINĘ ZATRZYMANIA SIĘ
                                                W WIRZE PRACY I PRZYGOTOWAŃ…
 Przynieś ze sobą mały prezencik w cenie ok. 7 zł. dla osoby dorosłej
                                         Tak, aby każdy wyszedł obdarowany…                                             

7 grudnia – MIKOŁAJKI!!!!

KOSMICZNA NIESPODZIANKA  w klimacie MAŁEGO ODKRYWCY

Dzieci ubiorą bluzeczki małego odkrywcy, ale bardzo prosimy, abyśmy w ten dzień mieli na głowie czerwoną czapkę Mikołaja


OD 8 GRUDNIA  tradycyjnie będziemy kolędować ulicami Śliwic, składając życzenia. (Pamiętajcie Rodzice o odpowiednim ubiorze w tym czasie i nie tylko, gdyż dzieci wychodzą na  dwór codziennie)    


 11 GRUDNIA  FILHARMONIA BYDGOSKA W BOROWIACZKU „Muzyczne upominki pod choinkę” 10.30  

 21 GRUDNIA  MAŁY MEDYK we wszystkich grupach (spotkanie III)


Działania dzieci w październiku: 🙄 

♦11 PAŹDZIERNIKA –  udział przedszkolaków z najstarszej grupy „Bączki” w Dniu Papieskim w naszym parafialnym kościele.

♦12 PAŹDZIERNIKA w poniedziałek, o 10.30 w przedszkolu, także  odbędzie się krótki apel ku czci naszego świętego i wielkiego rodaka Jana Pawła II

♦15 PAŹDZIERNIKA w czwartek, spotkanie z ratownikiem medycznym, który przeprowadzi na oczach dzieci udzielanie pierwszej pomocy.

♦16 PAŹDZIERNIKA na następny dzień w piątek, każda z grup będzie miała spotkanie z ratownikiem w ramach zajęć dodatkowych „Mały Medyk”. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu przez cały rok. Dzieci aktywnie będą uczestniczyć w  zajęciach, podczas których dowiedzą się jakie są numery alarmowe oraz jak trzeba się zachować w konkretnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Będzie to niczym kurs udzielania pierwszej pomocy dla przedszkolaków.

♦19 PAŹDZIERNIKA –przyjedzie do Borowiaczka przewodnik z psem, który zademonstruje pokaz komend oraz zachowania psa obronnego. Funkcjonariusz Powiatowej Policji w Tucholi, poprowadzi tego dnia pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze, zachowania się wobec zwierząt oraz na temat innych aspektów zachowywania bezpieczeństwa.         

23 PAŹDZIERNIKA – spotkanie z  Szymonem Suskim,specjalistą mikroskopii elektronowej z PAN, z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Jak zapewnia nas pan Szymon, dzieci będą mogły poczuć się naukowcami badającymi świat za pomocą mikroskopów.


Stowarzyszenie Przyjaciół

„BOROWIACZKA”

Zaprasza na

„Allegro w Borowiaczku”

Chcesz kupić lub sprzedać używane rzeczy  (nie tylko po dzieciach)
Dnia 17. 10. 2015r. (sobota) ; godz.od 9.00

Miejsce: Parking przy Przedszkolu Borowiaczek w Śliwicach

Podczas kiermaszu będzie czynna kawiarenka z domowymi wypiekami oraz kawa i herbata.

Cena za stanowisko do sprzedaży własnych artykułów wynosi 5 zł. (pieniądze ze sprzedaży należą do sprzedającego).


 30.09. 2015r. o godz. 10.00 odbędzie się pierwsza przedszkolna uroczystość

„PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA BOROWIAKA”.

Dzieci w ten dzień przychodzą ubrane w stroje borowiackie. 


ZAPRASZAMY

7 września (w poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dla rodziców wszystkich grup wiekowych.

Tematami spotkania min. będą:

 1. organizacja pracy przedszkola,
 2. stawka żywieniowa,
 3. zasady odpłatności, umowy z rodzicami,
 4. ubezpieczenie dzieci,
 5. ustalenie składu i składki Rady Rodziców,
 6. odwozy dzieci dojeżdżających
 7. język angielski i rytmika w Przedszkolu,
 8. spotkanie z wychowawcą grupy,
 • PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O PRZYBYCIE


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Życzymy naszym dzieciom, rodzicom i wszystkim odwiedzającym naszą stronę, słonecznych i bezpiecznych WAKACJI


UWAGA:

Nasza placówka od 8 do 30 czerwca 2015r. została objęta ewaluacją zewnętrzną przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – zespół wizytatorów ds. ewaluacji:

Grażyna Szymańska, Hieronim Bukowiecki. 

Bardzo nam miło, że „Borowiaczek” spełnia wymagania MEN na najwyższym  poziomie A we wszystkich zbadanych obszarach.

Raport z ewaluacji poniżej:

RAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ 2015


UWAGA  !!!
ZEBRANIE DLA RODZICÓW I DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

30 CZERWCA

 1. Dla rodziców i dzieci 3 i 4 letnich o godzinie 16.00
 2. Dla rodziców i dzieci 5-letnich o godzinie 17.00

Drodzy Rodzicie dzieci 5 i 6 letnich 🙂

W związku z wciąż ruchomą liczbą dzieci 6-letnich, które będą kontynuowały uczęszczanie do przedszkola w roku szkolnym 2015/16, nie jesteśmy w stanie na 100 % podać liczebności i składu grup, do których będą uczęszczały dzieci od 1 września. Dlatego tym czasem podajemy fakty, czyli jaką wyprawkę musi mieć każdy 5 i 6 latek we wrześniu oraz jakie książki będą obowiązywały w nowym roku szkolnym 2015/16. O realizowanych programach znajdziecie Państwo informację na stronie internetowej www.borowiaczek.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Obowiązujące książki dla dzieci 5 i 6 letnich w roku szkolnym 2015/16:

„KRAINA PRZEDSZKOLAKA” wyd. MAC Edukacja

pakiet – 120 zł  (Rada Rodziców zajmuje się zamówieniem książek we wrześniu)

WYPRAWKA:

 1. Piórnik – a w nim – grube kredki, temperówka, ołówek, klej w sztyfcie, nożyczki, gumka – najlepiej wszystko oznaczone)
 2. Teczki kartonowe zamykane na gumkę – x 2 sztuki
 3. Ręcznik (MAŁY!!!) z zawieszką i wyszytym na nim monogramem (choćby pierwsza litera imienia i nazwiska dziecka)
 4. Kubeczek i szczoteczka do zębów – podpisane
 5. Woreczek do szatni – a w nim: strój gimnastyczny do ćwiczeń (bluzeczka z krótkim rękawem, krótkie spodenki- kolor dowolny)

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA DZIECI KOŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLE ORAZ ICH RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK, 26 CZERWCA, O GODZINIE 16.30.

ZAPRASZAMY 🙂 


I  OLIMPIADA   PRZEDSZKOLAKA 

W ŚLIWICACH
 zatytułowana

„Przedszkolak sprawny fizycznie wie co je”
13 CZERWCA 2015 r.
 Rozpoczęcie godz. 10.00  do ok. 13.30

NIE JEST TO RYWALIZACJA TYLKO DRUŻYNY, ALE CAŁEGO „BOROWIACZKA”.
KOCHANI RODZICE, PROSIMY O WSPÓLNE  KIBICOWANIE „Swoim”.

Przyjdźmy, dopingujmy, wykrzykujmy wspólnie okrzyki sportowe.

1. HEJŻE HEJ, HEJŻE HA BOROWIACZEK SZANSĘ MA !! 🙂

2. BOROWIACZKI DZISIAJ GRAJĄ I UŚMIECHEM ZARAŻAJĄ !!:) 

3.BOROWIACZKI, BOROWIACZKI, DZIŚ DOSTANĄ ZŁOTE ZNACZKI !!


DRUŻYNA  POTRZEBUJE  NASZEGO  WSPARCIA
JESTEŚMY  PRZECIEŻ  GOSPODARZAMI  TEJ  OLIMPIADY !!!

LICZYMY NA TO,ŻE WYŁONIONA DRUŻYNA, BĘDZIE DOPINGOWANA
PRZEZ DZIECI I DOROSŁYCH Z NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Kształtujmy w młodym pokoleniu zasady, którymi kieruje się dobry kibic. Nie ograniczajmy się do myślenia, że skoro dziecko nie jest w drużynie, to po co. Pozwoli to dzieciom zauważyć, że jest to rywalizacja wspólna, tych, którzy reprezentują i tych, którzy kibicuję.

RYWALIZACJA BĘDZIE PRZEBIEGAŁA  POMIĘDZY 5 PRZEDSZKOLAMI LUB ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI:

 1. Oddział Przedszkolny w Lińsku
 2. Oddział Przedszkolny w Śliwiczkach
 3. Przedszkole Borowiacka Tęcza w Bysławiu
 4. Przedszkole „Borowiaczek”  w Śliwicach
 5. Przedszkole w Cekcynie

Dziękujemy wszystkim RODZICOM
i DZIECIOM czynnie włączającym się w przygotowanie i przebieg Olimpiady

 

DRUŻYNA  PRZEDSZKOLA „BOROWIACZEK”:

DZIECI: (Reprezentanci 5-6 letni, zostali wyłonieni po zaciętej eliminacji do reprezentowania BOROWIACZKA):

 1. Natalia Gradowska
 2. Zuzanna Wilkowska
 3. Kacper Kwiatkowski
 4. Mateusz Januszewski
 5. Michał Bogusławski
 6. Julia Domachowska
 7. Julia Rutzka
 8. Szymon Jendryczka
 9. Mikołaj Bąk
 10. Fabian Beker
 11. Jan Wutkowski
 12. Wiktoria Śpica
 13. Laura Włoch
 14. Oliwier Stosik
 15. Sebastian Tecław

RODZICE:

 1. Joanna Gleńska
 2. Patrycja Sumińska
 3. Małgorzata Bielińska
 4. Mariola Maciejak
 5. Marcin Zieliński

OLIMPIADA PEZEDSZKOLAKA

13 CZERWCA, w sobotę

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

„Przedszkolak sprawny fizycznie,wie co je”

 ZORGANIZOWANA PRZEZ NASZE PRZEDSZKOLE
ORAZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BOROWIACZKA.

Do OLIMPIJSKICH rozgrywek zaprosiliśmy
dzieci z GRUP 5 I 6 LATKÓW
z LIŃSKA, ŚLIWICZEK, CEKCYNA i BYSŁAWIA.

Całe przedszkole zaangażowane będzie w organizację
i przebieg olimpiady.
BARDZO LICZYMY RÓWNIEŻ NA RODZICÓW.
REGULAMIN OLIMPIADY:
DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE ORAZ STRONIE GMINY ŚLIWICE

o projekcie (1)

REGULAMIN (1


POSZUKUJEMY CHĘTNYCH RODZICÓW (5),
KTÓRZY REPREZENTOWAĆ CHCĄ NASZE PRZEDSZKOLE W KONKURENCJACH SPORTOWYCH
I WIEDZOWYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWEGO ODŻYWIANIA.

POTRZEBNI BĘDĄ RÓWNIEŻ RODZICE JAKO ASYSTENCI PRZY KONKURENCJACH DZIECIĘCYCH (2)

oprócz wymienionych funkcji potrzeba będzie po kila rodziców do różnych ról przed oraz podczas samej OLIMPIADY.

 

KONKURS WŚRÓD RODZICÓW NA OLIMPIJSKI OKRZYK NASZEGO PRZEDSZKOLA 

PROSIMY O WRZUCANIE SWOICH TWÓRCZYCH POMYSŁÓW DO PUDEŁKA W PRZEDSZKOLU 🙂 

DZIĘKUJEMY BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE 🙂 


                  DRODZY RODZICE    

RUSZA KOLEJNA EDYCJA
ZBIÓRKI NAKRĘTEK, MAKULATURY
ORAZ PŁYT CD  
OD 27 KWIETNIA  DO 6 MAJA

Makulaturę prosimy składać związaną w paczkach lub spakowaną w kartonikach.

               


       Uwaga!!!

  17 kwietnia


SPOTKANIE Z GARNCARZEM 


UWAGA RODZICE !!!

Wygrajmy wspólnie plac zabaw dla naszych przedszkolaków.
Dwadzieścia placówek, które  zdobędą największą ilość głosów otrzyma dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci.

Codziennie oddaj głos aby zwiększyć szansę wygrania .

www.nivea.pl/podwórko

WSPÓLNIE WYGRAJMY RODZINNE MIEJSCE ZABAW W ŚLIWICACH

PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „BOROWIACZEK”


UWAGA!

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka
do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach

na rok szkolny 2015/2016

OD 15 MARCA DO 15 KWIETNIA 2015 r

do pobrania:

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
OŚWIADCZENIE RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO DZIECKO


POMÓŻ PRZEDSZKOLU TWOICH DZIECI

Prosimy przekaż 1% podatku dla TSPS W TORUNIU; 

nr KRS – 0000121592

ze wskazaniem pomocy docelowej dla Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach