Wicekurator uroczyście wręczył raport z ewaluacji zewnętrznej

8 lipca 2015 roku w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W ten dzień odbyło się uroczyste wręczenie, przez Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, panią Bognę Wojciechowską –Blachowską, raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej następujących wymagań:

-Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci;

-Dzieci są aktywne;

-Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;

  W uroczystości brali udział wizytatorzy, pani Grażyna Szymańska,  pan Hieronim Bukowiecki, wójt Gminy Śliwice pan Daniel Kożuch oraz zaproszeni goście i rodzice.

          Pani Ilona Kiełpińska, dyrektor przedszkola  powitała zebranych, na najważniejszym wydarzeniu w historii przedszkola w Śliwicach.
Na uroczystości nie zabrakło najważniejszych bywalców śliwickiego „Borowiaczka” – przedszkolaków, którzy razem z nauczycielkami oraz całym personelem placówki wystąpili w programie artystycznym, podkreślającym regionalny, borowiacki charakter i klimat przedszkola w Śliwicach.
           Podczas wręczania raportu, pani Grażyna Szymańska podsumowała wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej i zaakcentowała wyjątkowy, borowiacki charakter przedszkola oraz osiąganie wysokich wyników dzięki twórczej i zaangażowanej pracy wszystkich pracujących w placówce oraz współpracujących rodziców. Zauważyła wkład jaki wnoszą nauczycielki podwyższając swoje kwalifikacje, pisząc i realizując liczne programy własne oraz  projekty edukacyjne  małe i te wielkie, obejmujące środowisko lokalne i nie tylko.
          Pani Wicekurator podkreśliła wartość edukacji przedszkolnej dla przyszłego  rozwoju dziecka. Dostrzegła w pracy przedszkola atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka, która jest możliwa dzięki wspólnemu uzupełnianiu się i współpracy rady pedagogicznej, pracowników przedszkola oraz rodziców. Realizowana  w placówce  edukacja regionalna budzi u dzieci poczucie dumy i przynależności do miejsca swojego pochodzenia, która zapewne przełoży się na późniejsze życie każdego przedszkolaka. Pani Wicekurator podziękowała całemu zespołowi za osiągnięcie najwyższych  wyników podczas ewaluacji zewnętrznej oraz  życzyła dalszej tak kreatywnej i owocnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i kulturalnej dla dobra dziecka oraz całej lokalnej społeczności.

     Goście mieli możliwość zwiedzenia przedszkola, poczucia jedynego w swoim rodzaju klimatu placówki oraz obejrzenia prezentacji o Śliwicach, Borach Tucholskich, Borowiakach, a przede wszystkim o samym Borowiaczku.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani goście razem z rodzicami i pracownikami przedszkola zasiedli do wspólnego stołu, by skosztować borowiackich przysmaków.

Raport z ewaluacji  poniżej:

RAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ 2015